Geniş Araç Parkı

Zigana Makina geniş araç parkıyla çalışmalarını devam ettirmektedir.

Sosyal Sorumluluk

Sosyal sorumluluk çerçevesinde, bu alandaki çalışmalarımız da devam etmektedir.