Sosyal sorumluluk çerçevesinde, bu alandaki çalışmalarımız da devam etmektedir.